PN-EN 14825:2016-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14825:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska obejmuje klimatyzatory, pompy ciepła i agregaty do chłodzenia cieczy. Ma ona zastosowanie do fabrycznie wykonanych jednostek zdefiniowanych w EN 14511-1:2011 za wyjątkiem klimatyzatorów jednokanałowych, klimatyzatorów kabin sterowniczych i klimatyzatorów z bezpośrednią regulacją parametrów.
W niniejszej Normie Europejskiej określono metody obliczania wskaźnika porównawczego sezonowej efektywności energetycznej SEER i SEERon oraz porównawczego współczynnika wydajności SCOP, SCOPon i CSOPnet.
Przedstawione metody obliczeniowe mogą bazować na wielkościach obliczanych lub mierzonych.
W przypadku wielkości mierzonych, norma obejmuje metody badań określania wydajności, wartości EER i COP w trakcie działania urządzenia przy częściowym obciążeniu. Dotyczy także metod badań zużycia energii elektrycznej przy pracy w trybie braku obciążenia, trybie pracy jałowej oraz w trybie pracy przy podgrzewaniu karteru sprężarki.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14825:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
Data publikacji 12-08-2016
Data wycofania 19-03-2019
Liczba stron 87
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 14825:2016 [IDT]
Dyrektywa 206/2012, 626/2011
Zastępuje PN-EN 14825:2014-02 - wersja angielska
ICS 27.080, 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 14825:2019-03 - wersja angielska