PN-EN 12102-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dla określania, zgodnie ze standardową procedurą, poziomu mocy akustycznej emitowanego do otaczającego powietrza przez klimatyzatory, pompy ciepła, ziębiarki cieczy z elektrycznie napędzanymi sprężarkami, gdy są one wykorzystywane do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń, i/lub do procesów przemysłowych, zgodnie z opisem z EN 14511 i osuszaczami opisanymi w EN 810.

Niniejsza Norma Europejska obejmuje również pomiar poziomu mocy akustycznej chłodzonych wyparnie klimatyzatorów skraplających, jak zdefiniowano w EN 15218. Pomiary są jednak dokonywane bez zewnętrznego zasilania wodą, a zatem urządzenia te będą traktowane jak klimatyzatory objęte częściami EN 14511.

Podkreśla się, że ten standard pomiaru odnosi się tylko do hałasu przenoszonego przez powietrze

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12102-1:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych
Data publikacji 13-03-2018
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 12102-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 626/2011, 206/2012
Zastępuje PN-EN 12102:2014-01 - wersja angielska
ICS 27.080, 17.140.20, 91.140.30