PN-EN 12102-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dla określania, zgodnie ze znormalizowaną procedurą, poziomu mocy akustycznej emitowanego do otoczenia przez klimatyzatory, pompy ciepła, agregaty do chłodzenia cieczy z elektrycznie napędzanymi sprężarkami, gdy są one wykorzystywane do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń, i/lub do procesów przemysłowych, zgodnie z opisem z normy wieloczęściowej prEN 14511 oraz osuszacze opisane w EN 810.

Niniejszy dokument obejmuje również pomiar poziomu mocy akustycznej chłodzonych wyparnie klimatyzatorów skraplających, jak zdefiniowano w EN 15218. Pomiary są jednak dokonywane bez zewnętrznego zasilania wodą, a zatem urządzenia te będą traktowane jak klimatyzatory objęte częściami prEN 14511.
Jednakże podkreśla się że niniejszy pomiar odnosi się jedynie do hałasu.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12102-1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych
Data publikacji 15-12-2022
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 12102-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12102-1:2018-03 - wersja angielska
ICS 27.080, 17.140.20, 91.140.30