PN-EN 14511-1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje

Zakres

W niniejszym dokumencie określono terminy i definicje dotyczące oceny oraz wydajności klimatyzatorów powietrza, agregatów chłodzących ciecz i pomp ciepła wykorzystujących jako czynnik pośredniczący w wymianie ciepła powietrze, wodę lub solankę, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, stosowanych do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń.
Określono również terminy i definicje stosowane do oceny oraz wydajności agregatów procesowych.
Niniejszy dokument nie dotyczy pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej, jakkolwiek niektóre definicje mogą być do nich stosowane.
Niniejszy dokument stosuje się do:
- zespołów wyprodukowanych fabrycznie jako wyroby, które mogą być kanałowane,
- wyprodukowanych fabrycznie agregatów chłodzących ciecz ze zintegrowanymi skraplaczami lub do użycia ze skraplaczami zdalnymi,
- klimatyzatorów powietrze/powietrze, które mogą także odparowywać kondensat po stronie skraplacza.
Niniejszy dokument obejmuje zespoły pakowane, instalacje dzielone typu split oraz multisplit. Niniejszy dokument obejmuje również zespoły jednokanałowe i dwukanałowe.
W przypadku zespołów składających się z kilku części niniejszy dokument dotyczy tylko tych, które są zaprojektowane i dostarczane w postaci kompletnego zestawu, z wyłączeniem agregatów chłodzących ciecz ze skraplaczem zdalnym.
Niniejszy dokument jest przeznaczony głównie dla agregatów chłodzących wodę i solanki, lecz może być stosowany do innych cieczy, co wymaga uzyskania zgody.
Zespoły posiadające skraplacz chłodzony powietrzem na skutek odparowywania dodatkowej ilości wody doprowadzanej z zewnątrz, będą miały wydajność w trybie chłodzenia określaną zgodnie z EN 15218. Dla zespołów działających również w trybie grzania, do określenia wydajności w trybie grzania ma zastosowanie norma wieloczęściowa EN 14511.
UWAGA 1 Badanie zespołów pod częściowym obciążeniem obejmuje EN 14825.
UWAGA 2 Wszystkie symbole użyte w tym tekście używa się niezależnie od języka.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14511-1:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje
Data publikacji 13-02-2023
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 14511-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14511-1:2018-08 - wersja angielska
ICS 01.040.27, 27.080, 01.040.91, 91.140.30