PN-EN 14825:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do klimatyzatorów, pomp ciepła i agregatów chłodzących ciecz, w tym agregatów chłodniczych dla komfortu oraz procesowych. Stosuje się go do jednostek wyprodukowanych fabrycznie, zdefiniowanych w EN 14511-1, z wyjątkiem jednostek jednokanałowych, dwukanałowych, szaf sterowniczych i central sterujących jednostkami. Uwzględniono w nim również pompy ciepła z bezpośrednią wymianą ciepła do wody (solanki) (DX-woda (solanka)), zdefiniowane w EN 15879-1.
Niniejszy dokument stosuje się również do jednostek hybrydowych zdefiniowanych w niniejszej normie.
W niniejszym dokumencie określono temperatury, warunki obciążenia częściowego oraz metody obliczeń w celu wyznaczania sezonowego współczynnika efektywności chłodzenia SEER i SEERon, sezonowej efektywności energetycznej chłodzenia pomieszczeń ηs,c, sezonowego współczynnika efektywności ogrzewania SCOP, SCOPon i SCOPnet, sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs,h i sezonowego współczynnika efektywności energetycznej SEPR.
Takie metody obliczeń mogą opierać się na wartościach obliczonych lub zmierzonych.
W przypadku wartości zmierzonych w niniejszym dokumencie określono metody badania w celu wyznaczania wydajności, wartości EER i COP w trybie aktywnym w warunkach obciążenia częściowego. Ustalono również metody badania mocy wejściowej w trybie wyłączonego termostatu, trybie czuwania, stanie wyłączenia i trybie włączonej grzałki karteru.
UWAGA 1 Wyraz „jednostka” jest używany zamiast terminów produkty w pełnym znaczeniu.
UWAGA 2 Wyraz „ogrzewanie” jest używany w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14825:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
Data publikacji 08-11-2022
Liczba stron 139
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 14825:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14825:2019-03 - wersja angielska
ICS 27.080, 91.140.30