PN-EN 14511-1:2018-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14511-1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono terminy i definicje dotyczące danych znamionowych i charakterystyk klimatyzatorów powietrza, ziębiarek cieczy i pomp ciepła wykorzystujących jako czynnik przekazujący ciepło powietrze, wodę lub solankę, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, stosowanych do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń.
Określono również warunki i definicje dla oceny wydajności pomp ciepła.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, jakkolwiek niektóre definicje mogą być do nich stosowane.
Niniejsza Norma Europejska stosuje się do:
- zespołów wytwarzanych fabrycznie jako wyroby, które mogą współdziałać z kanałami służącymi do transportu powietrza,
- zespołów wytwarzanych fabrycznie jako wyroby ze skraplaczami stanowiącymi ich integralną część lub oddzielnymi,
- zespołów wytwarzanych fabrycznie jako wyroby o wydajności stałej albo regulowanej w dowolny sposób, oraz
- klimatyzatorów działających w systemie powietrze/powietrze, w których także skropliny mogą odparowywać po stronie skraplacza.
Niniejsza norma obejmuje zespoły zblokowane autonomiczne, pojedyncze systemy dzielone i systemy dzielone wieloczłonowe.
W przypadku zespołów składających się z kilku części niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko tych, które są zbudowane i dostarczane w postaci kompletnego zestawu, z wyłączeniem ziębiarek cieczy z oddzielnym skraplaczem.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona głównie dla ziębiarek wody i solanki, lecz może być stosowana do innych cieczy, co uzależnione jest od uzyskania zgody.
Niniejsza norma nie obejmuje zespołów posiadających skraplacz chłodzony powietrzem oraz na skutek odparowywania dodatkowej ilości wody doprowadzanej z zewnątrz. Odnośnie zespołów ze skraplaczami chłodzonymi wyparnie patrz EN 15218. Zespołów działających również w trybie grzewczym dotyczą części EN 14511.
UWAGA 1 Badania urządzeń przy obciążeniu częściowym omówiono w EN 14825.
UWAGA 2 Wszystkich symboli w tym tekście używa się niezależnie od tekstu, w jakim został sporządzony tekst

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14511-1:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje
Data publikacji 10-08-2018
Data wycofania 13-02-2023
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 14511-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14511-1:2014-02 - wersja angielska
ICS 01.040.27, 27.080, 01.040.91, 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 14511-1:2023-02 - wersja angielska