PN-EN 16147:2017-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16147+A1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono metody badań i sposób opracowania raportu oceny oraz zawarto wymagania dotyczące etykietowania pomp ciepła typu powietrze/woda, solanka/woda, woda/woda, oraz typu bezpośrednie odparowanie czynnika ziębniczego/wody, z elektrycznie napędzanymi sprężarkami, przyłączonymi do podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody lub z wbudowanym takim podgrzewaczem do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje wyłącznie procedury badawcze instalacji z pompami ciepła do przygotowywania ciepłej wody.
UWAGA 1: Procedur badawczych do trybu jednoczesnego przygotowywania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń nie rozważa się w niniejszej normie. Tryb jednoczesny oznacza, że tryb przygotowania ciepłej wody i tryb ogrzewania pomieszczeń są realizowane w tym samym czasie i mogą na siebie nawzajem oddziaływać.
UWAGA 2: W przypadku pomp ciepła składających się z kilku części, współczynnik sezonowej efektywności energetycznej jest wyznaczany zgodnie z EN 14825.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie wyłącznie do podgrzewaczy wody, które są dostarczane wspólnie z pompą ciepła i zasobnikiem. W przypadku podgrzewaczy wody składających się z kilku części, z połączeniami chłodniczymi, niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do tych, zaprojektowanych i dostarczanych jako komplet.
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera żadnych wymagań co do jakości wody.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16147:2017-04/AC:2017-06E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16147:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej
Data publikacji 04-04-2017
Data wycofania 01-06-2023
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 16147:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16147:2011/Ap1:2015-12 - wersja angielska, PN-EN 16147:2011/AC:2011 - wersja angielska, PN-EN 16147:2011 - wersja angielska, PN-EN 16147:2011 - wersja polska
ICS 27.080
Zastąpiona przez PN-EN 16147+A1:2023-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 16147:2017-04/AC:2017-06E