PN-EN 12102-2:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badania poziomu mocy akustycznej pomp ciepła podgrzewaczy wody i układów kombinowanych pompy ciepła z podgrzewaczem wody, ze sprężarkami zasilanymi energią elektryczną i połączonymi lub wbudowanymi zasobnikami ciepłej wody, do potrzeb produkcji ciepłej wody użytkowej typu powietrze/woda, solanka/woda, woda/woda i bezpośredniej wymiany/woda ciepła.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje jedynie procedury badań dla wewnętrznej produkcji ciepłej wody użytkowej w systemie pompy ciepła.

Uwaga 1 Procedury badań nie dotyczą jednoczesnej produkcji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń. Jednoczesna produkcja oznacza, że produkcja ciepłej wody użytkowej i wytwarzania ciepła do ogrzewania pomieszczeń występuje w tym samym czasie i może wchodzić między sobą w interakcje.

UWAGA 2 W przypadku ogrzewania pomieszczeń, wymagania podano w EN 12102-1:2017. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie wyłącznie do podgrzewaczy wody, które są dostarczane w pakiecie pompy ciepła i zasobnika ciepłej wody. W przypadku podgrzewaczy wody składających się z kilku części, z połączeniami chłodniczych, niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do tych, zaprojektowanych i dostarczanych jako kompletny pakiet.
Niniejsza Norma Europejska nie precyzuje wymagań odnośnie jakości używanej wody

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12102-2:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 12102-2:2019 [IDT]
ICS 27.080, 17.140.20, 91.140.30