PN-EN 81-31:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi do transportu wyłącznie towarów -- Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem

Zakres

Określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące nowo budowanych dźwigów elektrycznych towarowych ze wstępem osób na podstawę ładunkową, z napędem ciernym lub bębnowym oraz dotyczące nowo budowanych dźwigów z napędem hydraulicznym, towarowych z wstępem osób na podstawę ładunkową, instalowanych na stałe w przestrzeniach o ograniczonym dostępie i/lub użytkowanych przez przeszkolony i upoważniony personel, obsługujących stałe poziomy przystankowe, z platformą ładunkową o jednej przestrzeni załadowczej, zaprojektowaną wyłącznie do transportu towarów, poruszającą się wzdłuż ustalonej drogi podnoszenia (np. dźwigi o konstrukcji nożycowej, zainstalowane na prowadnicach itp.) odchylonej od pionu nie więcej niż 15°, z prędkością roboczą nie przekraczającą 1 m/s

* wymagane pola

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 81-31:2010 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi do transportu wyłącznie towarów -- Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem
Data publikacji 09-06-2010
Liczba stron 149
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-31:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 91.140.90