PN-EN 81-40:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz platformy podnoszące pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

Zakres

1.1 W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy, wytwarzania, instalowania, konserwacji i demontażu dźwigów schodowych o napędzie elektrycznym (krzesełko, platforma do stania i platforma dla wózka inwalidzkiego) zamocowanych do konstrukcji budynku, poruszających się w płaszczyźnie nachylonej i przeznaczonych do użycia przez osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się:
– przemieszczających się na schodach lub po dostępnej powierzchni nachylonej;
– przeznaczonych do użytku przez jedną osobę;
– których podstawa ładunkowa jest bezpośrednio utrzymywana i prowadzona przez prowadnicę lub prowadnice;
– utrzymywanych i podnoszonych poprzez linę (5.4.4), mechanizm zębatkowy (5.4.5), łańcuch (5.4.6), napęd cierny (5.4.7), prowadzoną linę z kulami (5.4.8).
1.2 W niniejszej normie zostały zidentyfikowane zagrożenia wymienione w Rozdziale 4, które powstają w różnych fazach życia takich urządzeń oraz opisano metody eliminowania i redukcji tych zagrożeń, jeśli zastosowanie urządzeń jest zgodne z przeznaczeniem przewidzianym przez producenta.
1.3 W niniejszej normie nie wyszczególniono dodatkowych wymagań dla:
– działania w ostrych warunkach (np. ekstremalne warunki klimatyczne, silne pola magnetyczne);
– działania, które jest przedmiotem specjalnych przepisów (np. potencjalnie wybuchowa atmosfera);
– przemieszczania materiałów, które z natury mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji;
– użycia systemów energetycznych innych niż elektryczne;
– zagrożeń występujących podczas wytwarzania;
– trzęsień ziemi, powodzi, pożaru;
– ewakuacji podczas pożaru;
– dźwigów schodowych przeznaczonych wyłącznie do ładunków;
– betonu, podłoża gruzowego, drewna lub innego fundamentu lub usytuowania budynku;
– projektu śrub mocujących do konstrukcji wsporczej.
UWAGA Dla rzeczywistego typu urządzenia mechanicznego, hałas nie jest rozważany jako znaczące ani istotne zagrożenie.
1.4 Niniejsza norma nie ma zastosowania do dźwigów schodowych o napędzie mechanicznym, które zostały wytworzone przed datą publikacji niniejszej normy przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-40:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz platformy podnoszące pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się
Data publikacji 25-02-2021
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-40:2020 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 81-40:2008 - wersja angielska
ICS 11.180.10, 91.140.90