PN-EN 415-6:2013-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 6: Owijarki do paletowych jednostek ładunkowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie w przypadku następujących grup maszyn: maszyn opasujących paletowe jednostki ładunkowe;maszyn owijających paletowe jednostki ładunkowe folią kurczliwą; maszyn nakładających kaptur z folii kurczliwej; przejezdnych maszyn owijających paletowe jednostki ładunkowe folią kurczliwą; półautomatycznych samojezdnych maszyn owijających paletowe jednostki ładunkowe folią kurczliwą; maszyn owijających paletowe jednostki ładunkowe folią obkurczającą; maszyn nakładających kaptur z folii obkurczającej; maszyn usuwających folię;systemów obkurczających; maszyn pakujących w rękaw produkty dłuższe niż 400 mm w jednym kierunku;urządzeń centrujących produkt.
Poszczególne maszyny zostały opisane w 3.2.
W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania maszyn, budowy, instalacji, przekazania do eksploatacji, eksploatacji, regulacji, konserwacji i czyszczenia maszyn owijających paletowe jednostki ładunkowe.
Zakres zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych i zdarzeń, których dotyczy niniejsza norma omówiono w Rozdziale 4.
Wyłączenia
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do następujących maszyn:
- maszyn, które zostały wyprodukowane przed dniem publikacji niniejszego dokumentu przez CEN;
- maszyn do zabezpieczania taśmą paletowych jednostek ładunkowych i maszyn zdejmujących taśmę zabezpieczającą. Maszyny te opisano w zakresie normy EN 415-8;
- systemów transportowych, które łączą maszyn pakujące ze sobą, scalając systemy transportowe, które stanowią część urządzeń.
Niniejsza norma nie bierze pod uwagę i nie uwzględnia następujących zagrożeń:
- wykorzystania owijarek paletowych jednostek ładunkowych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
- zagrożeń zdrowia, bezpieczeństwa i higieny związanego z produktami, które mogą być obsługiwane przez maszyny, ani nie zawiera ogólnych wymagań na ten temat;
- zagrożenia, które mogą być związane z emisją zakłóceń elektromagnetycznych z owijarek do paletowych jednostek ładunkowych;
- zagrożenia, które mogą być związane z pracą maszyn odwijających paletowe jednostki ładunkowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 415-6:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 6: Owijarki do paletowych jednostek ładunkowych
Data publikacji 03-09-2013
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 415-6:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 415-6+A1:2010 - wersja angielska
ICS 55.200