PN-EN 60719:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Obliczanie najmniejszych i największych wartości średnich zewnętrznych wymiarów przewodów i kabli z żyłami miedzianymi o przekroju okrągłym, na napięcie znamionowe do 450/750 V

Zakres

Podano metody obliczania dolnych i górnych granic średniej średnicy zewnętrznej przewodów oraz zewnętrznych wymiarów płaskich przewodów z okrągłymi żyłami miedzianymi, na napięcia znamionowe nie przekraczające 450/750 V

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60719:2002 - wersja polska
Tytuł Obliczanie najmniejszych i największych wartości średnich zewnętrznych wymiarów przewodów i kabli z żyłami miedzianymi o przekroju okrągłym, na napięcie znamionowe do 450/750 V
Data publikacji 18-12-2002
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60719:1993 [IDT], IEC 60719:1992 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60719:2002 - wersja angielska, PN-E-04160-2:1994 - wersja polska
ICS 29.060.20