PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6888-1:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera

Zakres

W punkcie 9.4.1 zamieszczono trzy uwagi, a w rozdziale 11 podrozdziały dotyczące powtarzalności i odtwarzalności. Dodano załącznik A (informacyjny), w którym podano wyniki badań międzylaboratoryjnych. W bibliografii dodano 3 nowe pozycje

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
Data publikacji 08-12-2004
Data wycofania 04-03-2022
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6888-1:1999/A1:2003 [IDT], ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6888-1:2022-03 - wersja angielska