PN-EN ISO 6888-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6888-1:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera

Zakres

Przedstawiono metodę oznaczania liczby koagulazo-dodatnich gronkowców z gatunku Staphylococcus aureus i innych produktach spożywczych lub paszach. Podano zasadę metody polegającą na liczeniu kolonii na stałej pożywce Baird-Parkera po inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 35 stopni C lub 37 stopni C. Opisano rozcieńczalniki, pożywki i odczynniki, aparaturę i przyrządy, sposób pobierania i przygotowania próbek, wykonania badania oraz obliczania i przedstawiania wyników oraz sporządzania sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6888-1:2001 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
Data publikacji 20-09-2001
Data wycofania 04-03-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6888-1:1999 [IDT], ISO 6888-1:1999 [IDT]
Zastępuje PN-A-04024:1975 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6888-1:2022-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004P, PN-EN ISO 6888-1:2001/A2:2018-10E