PN-EN ISO 4833:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4833:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Metoda płytkowa w 30 stopniach C

Zakres

Opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby drobnoustrojów liczonych metodą płytkową w 30 stopniach C. Zamieszczono definicję mikroorganizmu. Podano zasadę metody, pożywki, rozcieńczalniki, aparaturę i szkło, procedurę pobierania próbek, sposób badania i identyfikacji oraz sposób oceny wyników. Metoda oznaczania polega na liczeniu kolonii na stałych pożywkach, po inkubacji w temperaturze 30 stopni C. W załączniku A (informacyjnym) podano stosowanie metody (CD) do oceny wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4833:2003 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Metoda płytkowa w 30 stopniach C
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 12-03-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 4833:2003 [IDT], ISO 4833:2003 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 4833:1998 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4833:2004 - wersja polska