PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej

Zakres

W niniejszej części ISO 9308 opisano metodę oznaczania ilościowego Escherichia coli (E. coli) i bakterii grupy coli. Metoda ta oparta jest na technice filtracji membranowej, następnie hodowli na chromogennym podłożu agarowym i obliczeniu liczby organizmów docelowych w badanej próbce. Ze względu na małą wybiórczość zastosowanego podłoża różnicującego, wzrost mikroflory towarzyszącej może zakłócać wiarygodne oznaczanie E. coli i bakterii grupy coli, na przykład w wodach powierzchniowych lub w wodzie z płytkich studni. Metoda ta nie jest przeznaczona do badania tego typu wód.
Niniejsza część ISO 9308 jest przydatna szczególnie do badania wód o małej liczbie bakterii, w których ogólna liczba kolonii, rosnących na chromogennym podłożu agarowym (CCA) dla bakterii grupy coli, będzie niższa niż 100. Badanie może być zastosowane do wody przeznaczonej do spożycia, dezynfekowanej wody basenowej lub wody po ostatnim etapie oczyszczania ze stacji uzdatniania.
Niektóre szczepy E. coli, które są β-glukuronidazo ujemne, takie jak Escherichia coli O157, nie będą wykrywane jako E. coli. Szczepy te są β-galaktozydazo pozytywne i będą wykrywane jako bakterie grupy coli na chromogennym podłożu agarowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
Data publikacji 15-12-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 9308-1:2014 [IDT], ISO 9308-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9308-1:2004/Ap1:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 9308-1:2004/AC:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 9308-1:2004 - wersja polska
ICS 07.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04E