PN-EN ISO 9308-1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii z grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej

Zakres

Opisano referencyjną metodę wykrywania i oznaczania Escherichia coli i bakterii z grupy coli w wodzie do konsumpcji. Z powodu niskiej selektywności metoda jest przydatna szczególnie w przypadku wody zdezynfekowanej i innych rodzajów wody do spożycia o małej zawartości bakterii. Podano również szybką metodę oznaczania E. coli w wodzie do konsumpcji w ciągu 24 h

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 9308-1:2004/Ap1:2005P
View FilePN-EN ISO 9308-1:2004/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9308-1:2004 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii z grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej
Data publikacji 13-04-2004
Data wycofania 15-12-2014
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 9308-1:2000 [IDT], ISO 9308-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9308-1:2002 - wersja angielska
ICS 07.100.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - wersja polska, PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 9308-1:2004/Ap1:2005P, PN-EN ISO 9308-1:2004/AC:2009P