PN-EN ISO 9308-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9308-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii z grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej

Zakres

Opisano referencyjną metodę wykrywania i oznaczania Escherichia coli i bakterii z grupy coli w wodzie do konsumpcji. Z powodu niskiej selektywności metoda jest przydatna szczególnie w przypadku wody zdezynfekowanej i innych rodzajów wody do picia o małej zawartości bakterii. W normie podano również szybką metodę oznaczania E. coli w wodzie do konsumpcji w ciągu 24 h

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9308-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii z grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 13-04-2004
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 9308-1:2000 [IDT], ISO 9308-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9308-1:1999 - wersja polska
ICS 07.100.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9308-1:2004 - wersja polska