PN-ISO 9308-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9308-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli -- Metoda filtrów membranowych

Zakres

Opisano metodę wykrywania w wodzie i oznaczania ilościowego bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych oraz domniemanych Escherichia coli po przefiltrowaniu wody przez filtr membranowy, następnie hodowli na podłożu różnicującym z laktozą i określeniu ich liczby w próbce. Zastosowaniu tej metody może przeszkadzać obecność w wodzie cząsteczek zawiesiny lub dużej liczby innych organizmów

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9308-1:1999 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli -- Metoda filtrów membranowych
Data publikacji 28-07-1999
Data wycofania 05-08-2002
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza ISO 9308-1:1990 [IDT]
Zastępuje PN-C-04615-06:1975 - wersja polska, PN-C-04615-08:1977 - wersja polska
ICS 07.100.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9308-1:2002 - wersja angielska