PN-A-74722:1997 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przetwory ziemniaczane -- Susz z gotowanych ziemniaków

Zakres

Opisano susz z gotowanych ziemniaków przeznaczony do celów spożywczych, dla którego ustalono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz ocenę suszu na podstawie standardowej potrawy (puree ziemniaczanego). Określono również rodzaj opakowań, znakowanie i przechowywanie. Podano program badań oraz ich opis

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74722:1997 - wersja polska
Tytuł Przetwory ziemniaczane -- Susz z gotowanych ziemniaków
Data publikacji 24-02-1997
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.080.20