PN-A-74720:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory ziemniaczane -- Grysik ziemniaczany

Zakres

Ustalono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne dla grysiku ziemniaczanego oraz ocenę organoleptyczną potrawy standardowej z grysiku ziemniaczanego. Wymagania fizykochemiczne określają m. in. granulację, wilgotność, zdolność chłonięcia wody, zawartość dwutlenku siarki, substancji mineralnych oraz metali szkodliwych dla zdrowia. Ustalono wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Podano wykaz badań, które stosuje się przy kontroli jakości i odbiorze partii grysiku ziemniaczanego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74720:1994 - wersja polska
Tytuł Przetwory ziemniaczane -- Grysik ziemniaczany
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 28-10-2020
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.080.20