PN-A-75956:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przetwory owocowe -- Nektary

Zakres

Wprowadzono wybrane kryteria technologiczno - jakościowe zawarte w Dyrektywie Rady EWG - Council Directive 93/77/EEC z 21.09.1993 r. Podano wymagania jakościowe (barwa, zapach, konsystencja i wygląd, ekstrakt ogólny, kwasowość ogólna, kwasowość lotna, alkohol etylowy, wit. C, zanieczyszczenia mineralne, metale szkodliwe dla zdrowia, drożdże i pleśnie, zafermentowania, patulina) dla nektarów jedno-, dwu- i wieloowocowych. Podano oznaczanie patuliny w nektarach jabłkowych oraz z udziałem jabłek metodą chromatografii cienkowarstwowej (rutynowa) oraz metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej - HPLC (odwoławcza).

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75956:1994 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe -- Nektary
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 03-02-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.160.20