PN-Z-04106-3:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości miedzi i jej związków -- Oznaczanie dymów i pyłów miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej ilości powietrza przez filtr membranowy w celu osadzenia na nim dymów i pyłów miedzi i jej związków. Filtr z pobraną próbką umieszcza się w zestawie filtracyjnym i wymywa wodą dymy miedzi, pozostałą nierozpuszczalną część próbki zawierającą pyły miedzi mineralizuje się przy użyciu stężonego kwasu azotowego (V). Miedź w otrzymanych roztworach oznacza się metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie miedzi, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,02 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04106-3:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości miedzi i jej związków -- Oznaczanie dymów i pyłów miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 21-03-2002
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30