PN-Z-04139-04:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04487:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczenia zawartości ołowiu i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Metody nie należy stosować do oznaczania organicznych związków ołowiu ani w ich obecności.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04139-04:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 29-12-1989
Data wycofania 20-10-2017
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04487:2017-10 - wersja polska