PN-Z-04146-3:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości antymonu i jego związków -- Część 3: Oznaczanie antymonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji antymonu i jego związków na filtrze membranowym i filtrze bibułowym, mineralizacji próbki stężonym kwasem chlorowodorowym i azotowym(V) i analizie otrzymanego roztworu metodą płomieniową lub wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie antymonu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,125 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04146-3:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości antymonu i jego związków -- Część 3: Oznaczanie antymonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 19-05-2006
Data wycofania 11-10-2022
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30