PN-Z-04106-02:1979 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości miedzi i jej związków -- Oznaczanie miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania miedzi i jej związków w powietrzu otaczającym stanowiska pracy. Metoda jest specyficzna wobec żelaza, manganu, niklu i chromu. W przypadku jednoczesnego występowania w badanym powietrzu wymienionych metali, np. podczas spawania łukowego, oznaczanie ich można wykonać w jednej próbce analitycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04106-02:1979 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości miedzi i jej związków -- Oznaczanie miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 15-06-1979
Data wycofania 07-12-2016
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30