PN-Z-04291:2003 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kobaltu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Opisano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej ilości powietrza przez filtr membranowy w celu osadzenia na nim kobaltu i jego związków, mineralizowaniu próbki w wodzie królewskiej oraz w stężonym kwasie azotowym(V) i sporządzaniu roztwór do analizy w rozcieńczonym kwasie azotowym(V). Kobalt i jego związki w otrzymanym roztworze oznacza się metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie kobaltu i jego związków (jako kobaltu), jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,01 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04291:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kobaltu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 28-10-2003
Data wycofania 11-08-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04161-01:1986 - wersja polska, PN-Z-04161-02:1986 - wersja polska
ICS 13.040.30