PN-EN ISO 8407:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Korozja metali i stopów -- Usuwanie produktów korozji z próbek do badań korozyjnych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedury usuwania produktów korozji tworzących się na próbkach do badań korozyjnych wykonanych z metalu i stopu podczas ich ekspozycji w środowiskach korozyjnych. Dla celów niniejszego dokumentu termin „metal” odnosi się do czystych metali i stopów.
Podane procedury mają zastosowanie przy usuwaniu wszelkich produktów korozji bez znaczącego usuwania metalu bazowego. Umożliwia to dokładne oznaczenie ubytku masy metalu, który wystąpił podczas ekspozycji w środowisku korozyjnym.
W niektórych przypadkach niniejsze procedury stosuje się również do powłok metalowych, pod warunkiem jednak że weźmie się pod uwagę ewentualny wpływ podłoża.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8407:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Usuwanie produktów korozji z próbek do badań korozyjnych
Data publikacji 05-07-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 8407:2021 [IDT], ISO 8407:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8407:2014-06 - wersja angielska
ICS 77.060