PN-EN ISO 17872:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Farby i lakiery -- Wytyczne dotyczące wykonania nacięć przez powłoki na płytkach metalowych do badań korozyjnych

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody nacinania pomalowanej stali lub próbek do badań korozyjnych, w przypadku gdy system powłokowy nakłada się w grubości mniejszej niż 500 μm. Ma on służyć wyłącznie jako wytyczna oparta na wynikach próby współpracy bez przeprowadzenia kolejnych badań korozyjnych w celu określenia przydatności wykonanych nacięć do takich badań.

Niniejszy dokument dotyczy nacinania płytek metalowych lub próbek do badań
(poddanych obróbce chemicznej lub nie) wykonanych z:
- stali,
- stali ocynkowanej zanurzeniowo,
- stopów aluminium,
- stopów magnezu.

Nie dotyczy on nacinania metalu pokrywanego elektrolitycznie ani płytek
z platerowanego aluminium.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17872:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Wytyczne dotyczące wykonania nacięć przez powłoki na płytkach metalowych do badań korozyjnych
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 17872:2019 [IDT], ISO 17872:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17872:2008 - wersja polska
ICS 87.040