PN-EN ISO 9117-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 1: Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia

Zakres

Ustalono metodę badania, dzięki której można stwierdzić, czy pojedyncza warstwa lub system wielowarstwowy z farby, lakieru lub podobnego produktu osiągnął w znormalizowanych warunkach stan całkowitego wyschnięcia po ustalonym czasie schnięcia. Niniejsza metoda badania może być również zastosowana do oznaczania czasu potrzebnego do osiągnięcia tego stanu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9117-1:2009 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 1: Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia
Data publikacji 29-12-2009
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9117-1:2009 [IDT], ISO 9117-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9117-1:2009 - wersja angielska, PN-EN ISO 9117-1:2009 - wersja niemiecka
ICS 87.040