PN-EN ISO 9117-4:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 4: Badanie przy użyciu rejestratora mechanicznego

Zakres

Opisano metodę badania wyznaczania, dla poszczególnych stopni, szybkości schnięcia powłok organicznych przy użyciu linii prostej i mechanicznych urządzeń do rejestracji czasu schnięcia. Zastosowanie mechanicznych rejestratorów jest korzystne przy porównywaniu schnięcia powłok tego samego rodzaju, ponieważ umożliwia określenie, że jedna powłoka może tworzyć żel lub uzyskać wytrzymałość na oderwanie szybciej niż inna. Metoda jest przeznaczona do symulowania warunków, w których pomalowane wyroby są układane jeden na drugim

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9117-4:2012 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 4: Badanie przy użyciu rejestratora mechanicznego
Data publikacji 08-10-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9117-4:2012 [IDT], ISO 9117-4:2012 [IDT]
ICS 87.040