PN-EN ISO 9117-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 5: Zmodyfikowany test Bandowa-Wolffa

Zakres

Opisano metodę badania do oznaczania stopni wyschnięcia powłok i systemów powłokowych. Pozwala ona dodatkowo na ocenę szybkości schnięcia. Oznaczanie stopni wyschnięcia 4 do 7 według tej normy w przypadku powłok plastycznych możliwe jest tylko z zastrzeżeniem, że właściwości plastyczno-elastyczne tych powłok nie mogą być oceniane na podstawie wizualnych czasowych zmian powierzchni powłoki

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9117-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 5: Zmodyfikowany test Bandowa-Wolffa
Data publikacji 08-10-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9117-5:2012 [IDT], ISO 9117-5:2012 [IDT]
ICS 87.040