PN-EN ISO 9117-6:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 6: Badanie odporności na wgniecenie

Zakres

Ustalono metodę oceny odporności powłoki z farby, lakieru lub podobnego produktu na wgniecenie poliamidowej gazy pod wpływem ustalonego obciążenia w ustalonym czasie. Badanie może być przeprowadzane albo jako próba tak/nie, w której ocenia się, czy uzyskano odporność na wgniecenie po ustalonym czasie schnięcia lub, w przypadku powłok utwardzanych termicznie, po wypaleniu i kondycjonowanie w ustalonych warunkach, albo oznaczanie czasu uzyskania odporności na wgniecenie, w wyniku powtarzania badania w określonych odstępach czasu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 9117-6:2012/Ap1:2016-05E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN ISO 9117-6:2012 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 6: Badanie odporności na wgniecenie
Data publikacji 30-08-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9117-6:2012 [IDT], ISO 9117-6:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3678:1999 - wersja polska
ICS 87.040
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 9117-6:2012/Ap1:2016-05E