PN-T-06580-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz -- Część 1: Terminologia

Zakres

Ustalono terminologię dotyczącą podstawowych parametrów charakteryzujących pola elektryczne i magnetyczne (15), stref bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych (5), ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne (11), części składowych mierników pola elektomagnetycznego (3), stanowiska pracownika (3) oraz przestrzeni pomiarowej (6). Podano indeks alfabetyczny terminów polskich

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06580-1:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz -- Część 1: Terminologia
Data publikacji 07-10-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Zastępuje PN-T-06580-01:1989 - wersja polska, PN-T-01025:1977 - wersja polska
ICS 01.040.13, 13.280