PN-T-06260:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Źródła promieniowania elektromagnetycznego -- Znaki ostrzegawcze

Zakres

Przedmiotem normy są znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie 0,1 - 300 000 MHz, przeznaczone do oznakowania:
a) źródeł promieniowania elektromagnetycznego,
b) stref promieniowania elektromagnetycznego, a w szczególności
- strefy niebezpiecznej,
- strefy zagrożenia,
- strefy pośredniej (przejściowej).
Norma dotyczy znaków ostrzegawczych umieszczanych na granicy określonej strefy i na źródle promieniowania elektromagnetycznego, obejmujących swoim działaniem obszar za tarczą znaku.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06260:1974 - wersja polska
Tytuł Źródła promieniowania elektromagnetycznego -- Znaki ostrzegawcze
Data publikacji 27-06-1974
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
ICS 01.080.20, 13.280