PN-T-06580-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz -- Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy

Zakres

Podano metody pomiarów warunków ekspozycji w zasięgu pól elektrycznych i magnetycznych lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Określono wielkości mierzone wykorzystywane do oceny ekspozycji pracowników oraz zalecane warunki pracy źródeł pól podczas wykonywanych badań. Ustalono sposób prezentacji wyników pomiarów i zawartość protokołu z badań. Określono zasady przeprowadzenia oceny ekspozycji pracowników w oparciu o wyniki pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06580-3:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz -- Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy
Data publikacji 07-10-2002
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Zastępuje PN-T-06580-03:1989 - wersja polska, PN-T-06582:1977 - wersja polska
ICS 17.240, 13.280