PN-EN 1677-1+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące elementów stalowych kutych klasy 8 do 63 t W LL, stosowanych w zawiesiach łańcuchowych, zawiesiach z lin stalowych i zawiesiach z lin włókiennych przeznaczonych do podnoszenia przedmiotów, materiałów lub towarów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1677-1+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8
Data publikacji 09-11-2009
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 299, Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
Wprowadza EN 1677-1:2000+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1677-1+A1:2008 - wersja angielska
ICS 53.020.30