PN-EN 818-2+A1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych -- Klasa 8

Zakres

Niniejsza część EN 818 określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa łańcuchów o ogniwach krótkich klasy 8, średnio dokładnych z drutów okrągłych, zgrzewanych elektrycznie stosowanych do podnoszenia ładunków. Podlegających obróbce cieplnej i sprawdzonych zgodne z ogólnymi warunkami EN 818-1. Zakres nominalnych rozmiarów łańcucha objętych tą częścią EN 818 wynosi od 4 mm do 45 mm. Podstawy do obliczania tabelarycznej wartości wymiarów, ograniczeń obciążenia i właściwości mechanicznych są podane w Załączniku A. Załącznik B zawiera informacje dotyczące wagi/metr łańcucha. Załącznik C podaje przykład systemu oznaczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 818-2+A1:2008/Ap2:2020-01P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 818-2+A1:2008 - wersja polska
Tytuł Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych -- Klasa 8
Data publikacji 29-01-2013
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 818-2:1996+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 818-2:1999 - wersja polska
ICS 53.020.30
Elementy dodatkowe PN-EN 818-2+A1:2008/Ap2:2020-01P