PN-EN 1492-1+A1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zawiesia tekstylne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa, łącznie z metodami klasyfikacji i badań zawiesi z jednym, dwoma, trzema i czterema cięgnami oraz zawiesi o obwodzie zamkniętym, ze zszywanych pasów płaskich tkanych z włókien poliamidowych, poliestrowych i polipropylenowych, z osprzętem lub bez osprzętu, w zakresie szerokości od 25 mm do 450 mm włącznie. Zawiesia objęte niniejszą częścią EN 1492 są przeznaczone do operacji podnoszenia ogólnego przeznaczenia, tzn. do podnoszenia przedmiotów, materiałów lub towarów, które nie wymagają odstępstw od podanych wymagań, współczynników bezpieczeństwa lub obciążenia roboczego dopuszczalnego. Do operacji podnoszenia nieobjętych niniejszą normą zalicza się podnoszenie osób, potencjalnie niebezpiecznych materiałów, takich jak roztopiony metal i kwasy, tafle szkła, materiały rozszczepialne, reaktory atomowe oraz sytuacje, w których występują warunki specjalne. Zawiesia zgodne z niniejszą Normą Europejską nadają się do użytkowania i przechowywania w następujących temperaturach: a) z poliestru i poliamidu od -40 °C do 100 °C, b) z polipropylenu od -40 °C do 80 °C. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy niżej podanych rodzajów zawiesi: a) zawiesi takich jak worki, siatki (składających się z kilku zszytych razem skrzyżowanych pasów), zawiesi 'regulowanych' (zawierających, na przykład, pośrednie klamry wszyte na długości pasa parcianego) itd.; b) zawiesi wykonanych z pasa tkanego z przędzy z pojedynczego włókna; c) zawiesi przeznaczonych do wstępnego obwiązania ładunku i nie przewidzianych do ponownego użycia. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne minimalizujące zagrożenia wymienione w Rozdziale 4, jakie mogą powstać w trakcie używania zawiesi zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami podanymi przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1492-1+A1:2008 - wersja polska
Tytuł Zawiesia tekstylne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia
Data publikacji 18-01-2013
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 1492-1:2000+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1492-1:2004 - wersja polska, PN-EN 1492-1:2004/AC:2007 - wersja polska
ICS 53.020.30