PN-EN 1492-2+A1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zawiesia tekstylne -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa, łącznie z metodami klasyfikacji i badań zawiesi o obwodzie zamkniętym, o dopuszczalnym obciążeniu roboczym do 40 ton (przy podnoszeniu prostym) oraz zawiesi z dwoma, trzema i czterema odgałęzieniami, z osprzętem lub bez osprzętu, wykonanych z włókien poliamidowych, poliestrowych i polipropylenowych. Zawiesia o obwodzie zamkniętym, objęte niniejszą częścią EN 1492, są przeznaczone do operacji podnoszenia ogólnego przeznaczenia, tzn. do podnoszenia przedmiotów, materiałów lub towarów, które nie wymagają odstępstw od podanych wymagań, współczynników bezpieczeństwa lub WLL. Do operacji podnoszenia nieuwzględnionych w niniejszej normie zalicza się: podnoszenie osób, potencjalnie niebezpiecznych materiałów, takich jak roztopiony metal i kwasy, tafle szkła, materiały rozszczepialne, reaktory atomowe oraz sytuacje, w których występują warunki specjalne. Zawiesia o obwodzie zamkniętym, zgodne z niniejszą Normą Europejską nadają się do użytkowania i przechowywania w następujących temperaturach: a) z poliestru i poliamidu od -40 °C do 100 °C, b) z polipropylenu od -40 °C do 80 °C. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do niżej podanych rodzajów zawiesi o obwodzie zamkniętym: a) zawiesi przeznaczonych do mocowania lub wiązania ze sobą ładunków na paletach i platformach lub w pojazdach; b) zawiesi z pasa rurowego bez wypełnienia. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne minimalizujące zagrożenia wymienione w Rozdziale 4, jakie mogą powstawać w trakcie użytkowania zawiesi o obwodzie zamkniętym zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami podanymi przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1492-2+A1:2008 - wersja polska
Tytuł Zawiesia tekstylne -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia
Data publikacji 21-01-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 1492-2:2000+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1492-2:2004 - wersja polska, PN-EN 1492-2:2004/AC:2006 - wersja polska
ICS 53.020.30