PN-EN 13604:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13604:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Wyroby z miedzi o wysokiej konduktywności do lamp elektronowych, urządzeń półprzewodnikowych i zastosowań próżniowych

Zakres

Określono skład chemiczny, wymagania dotyczące własności, łącznie z własnościami elektrycznymi, oraz dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów przerobionych plastycznie, np. płyt, blach, taśm, rur bez szwu, prętów, drutów i kształtowników z dwóch gatunków miedzi - Cu-OFE(CW009A) i Cu-PHCE(CW022A) - przeznaczonych na urządzenia elektroniczne i półprzewodnikowe oraz do zastosowań próżniowych. Podano także procedury pobierania próbek, metody badań służące do sprawdzania zgodności z wymaganiami niniejszej normy oraz warunki dostawy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13604:2005 - wersja polska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Wyroby z miedzi o wysokiej konduktywności do lamp elektronowych, urządzeń półprzewodnikowych i zastosowań próżniowych
Data publikacji 12-10-2005
Data wycofania 30-10-2013
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 13604:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13604:2003 - wersja angielska
ICS 77.150.30
Zastąpiona przez PN-EN 13604:2013-10 - wersja angielska