PN-EN 13604:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Wyroby z miedzi o wysokiej konduktywności do lamp elektronowych, urządzeń półprzewodnikowych i zastosowań próżniowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono skład chemiczny, wymagania dotyczące własności, łączenie z własnościami elektrycznymi, oraz dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu dla wyrobów przerobionych plastycznie, np. płyt, blach, taśm, rur bez szwu, prętów, drutów i kształtowników z dwóch gatunków miedzi - Cu-OFE(CW009A) i Cu-PHCE(CW022A) - przeznaczonych na urządzenia elektroniczne, elementy półprzewodnikowe raz do zastosowań próżniowych. Określono także procedury pobierania próbek i metody badań służące do sprawdzania zgodności z wymaganymi niniejszej normy oraz warunki dostawy. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do wyrobów miedzianych przerobionych plastycznie, dostarczanych do wytwórcy urządzeń, tj. do dalszej produkcji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13604:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Wyroby z miedzi o wysokiej konduktywności do lamp elektronowych, urządzeń półprzewodnikowych i zastosowań próżniowych
Data publikacji 30-10-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 13604:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13604:2005 - wersja polska
ICS 77.150.30