PN-EN 13604:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13604:2005 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Wyroby z miedzi o wysokiej przewodności właściwej do lamp elektronowych, przyrządów półprzewodnikowych i zastosowań próżniowych

Zakres

Podano skład chemiczny, wymagane własności włącznie z własnościami elektrycznymi oraz dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów przerobionych plastycznie, np. płyt, blach, taśm, rur bez szwu, prętów, kształtowników, z dwóch gatunków miedzi Cu-OFE (CW009AA) i Cu-PHCE (CW022A), zarówno dla elektroniki i przyrządów półprzewodnikowych jak i zastosowań w próżni

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13604:2003 - wersja angielska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Wyroby z miedzi o wysokiej przewodności właściwej do lamp elektronowych, przyrządów półprzewodnikowych i zastosowań próżniowych
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 12-10-2005
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 13604:2002 [IDT]
ICS 77.150.30
Zastąpiona przez PN-EN 13604:2005 - wersja polska