PN-EN ISO 10675-2:2017-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10675-2:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 2: Aluminium i jego stopy

Zakres

W niniejszym dokumencie podano poziomy akceptacji dla wskazań niezgodności w złączach spawanych doczołowych aluminium wykrytych podczas badań radiograficznych. Jeśli tak uzgodniono, poziomy akceptacji mogą być zastosowane do innych typów złączy spawanych lub materiałów. Poziomy akceptacji mogą być związane z normami spawalniczymi, normami wyrobu, warunkami technicznymi lub przepisami. W niniejszym dokumencie zakłada się, że badania radiograficzne były wykonywane zgodnie z ISO 17636-1, dla RT-F lub z ISO 17636-2, dla RT-S i RT-D. Gdy szacuje się czy złącze spawane spełnia wymagania podane dla określonego poziomu jakości, rozmiary niezgodności dopuszczone przez normy są porównywane z wymiarami wskazań ujawnionych na wykonanym radiogramie złącza spawanego.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-06-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN ISO 10675-2:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 2: Aluminium i jego stopy
Data publikacji 28-12-2017
Data wycofania 27-05-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 10675-2:2017 [IDT], ISO 10675-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10675-2:2013-12 - wersja angielska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10675-2:2022-05 - wersja angielska