PN-EN 1052-5:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Metody badań murów -- Część 5: Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej

Zakres

Określono sposób wyznaczania wytrzymałości muru na rozciąganie metodą skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej. Podano wskazania dotyczące przygotowania elementów badawczych, wymaganego sposobu ich sezonowania do czasu badania, urządzenia badawczego, sposobu badania, metody oceny wyników i zawartości sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1052-5:2005 - wersja angielska
Tytuł Metody badań murów -- Część 5: Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej
Data publikacji 15-07-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1052-5:2005 [IDT]
ICS 91.080.30