PN-A-82009:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Mięso mielone

Zakres

Określono wymagania dla surowców oraz wymagania organoleptyczne, chemiczne i mikrobiologiczne dla wyrobu gotowego. Podano metody badań. Ustalono sposób pakowania i znakowania oraz podano warunki przechowywania i transportu. Załącznik A zawiera wykaz norm i dokumentów podających metody badań metali szkodliwych dla zdrowia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82009:1997 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Mięso mielone
Data publikacji 11-02-1997
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10
Elementy dodatkowe PN-A-82009:1997/Az1:1998P