PN-A-86524:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mięso drobiowe w elementach

Zakres

Podano wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i sanitarno-higieniczne dla mięsa drobiowego w elementach, z kością i bez kości. Określono również: stan termiczny mięsa, termin przydatności do spożycia mięsa w stanie schłodzonym (dzień, miesiąc, rok), datę minimalnej trwałości (miesiąc, rok) dla mięsa w stanie zamrożonym, postanowienia dotyczące warunków pakowania, przechowywania, transportu i kontroli jakości mięsa

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86524:1994 - wersja polska
Tytuł Mięso drobiowe w elementach
Data publikacji 03-10-1994
Data wycofania 08-03-2005
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20
Elementy dodatkowe PN-A-86524:1994/Az1:1998P, PN-A-86524:1994/Az2:2002P