PN-A-82000:1965 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mięso i podroby zwierząt rzeźnych -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wspólne wymagania i badania dla mięsa i podrobów świeżych, mrożonych i rozmrożonych, przeznaczonych do spożycia, uznanych przez organ urzędowego badania mięsa za zdatne do spożycia bez zastrzeżeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82000:1965 - wersja polska
Tytuł Mięso i podroby zwierząt rzeźnych -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 05-06-1965
Data wycofania 06-10-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82000:1957 - wersja polska, PN-A-82104:1957 - wersja polska
ICS 67.120.10