PN-A-82104:1957 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82000:1965 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mięso i podroby zwierząt rzeźnych -- Pojęcia i określenia

Zakres

Przedmiotem normy są określenia ważniejszych pojęć używanych w przetwórstwie i obrocie mięsem i podrobami uzyskanymi z uboju i rozbioru trzody chlewnej (świń), bydła dużego i małego oraz koni.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82104:1957 - wersja polska
Tytuł Mięso i podroby zwierząt rzeźnych -- Pojęcia i określenia
Data publikacji 17-07-1957
Data wycofania 28-06-1966
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10
Zastąpiona przez PN-A-82000:1965 - wersja polska