PN-A-82055-9:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Staphylococcus aureus

Zakres

Opisano sposób wykrywania obecności, oznaczania najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) oraz oznaczania liczby metodą płytkową w 1 g lub 1 ml produktu. Podano skład oraz sposób przygotowania pożywki namnażającej i selektywnej. Opisano sposób wykonania posiewów i podano interpretację wyników. Załączono tablice do odczytywania NPL. Podano sposób wyliczenia z liczby kolonii liczbę gronkowców

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82055-9:1994 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Staphylococcus aureus
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82054:1983 - wersja polska
ICS 07.100.30